Lão Tổ Xuất Quan

Tên Truyện: Lão Tổ Xuất Quan
Mô Tả: Hạ Dực xuyên qua đến Thánh Hồn đại lục, phát hiện nơi này có phi thiên độn địa tu sĩ, có tương tự trò chơi kỹ năng, võ công chiêu số thần kỳ thánh hồn, có tuổi thọ mấy trăm có thể nói lục địa thần tiên tu sĩ! Một lần ngủ say, trong mộng vượt qua tám trăm năm, Hạ Dực thức tỉnh thời điểm phát hiện Thánh Hồn đại lục lại nhiều hơn một loại thần kỳ vật chủng —— playe