Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn

Tên Truyện: Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn
Mô Tả: Giang Ly ngoài ý muốn mang theo một trò chơi 'Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn' xuyên qua đến 'Siêu huyền huyễn đại thế giới', thành vì bất nhập lưu bang hội 'Thiên Lang bang' bang chủ. 【 Chúa Tể bảng 】 【 Chúa Tể: Giang Ly 】 【 trò chơi: Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn 】 【 giao diện: Quân chủng 】 【 cơ giới lục quân quân chủng 】, 【 cơ giới hải quân quân chủng 】, 【 cơ giới không qu