Chư Thiên Diễn Đạo

Tên Truyện: Chư Thiên Diễn Đạo
Mô Tả: Làm hiện đại đô thị bên trong xuất hiện "Đánh người như bức họa" "Nước bất quá đầu gối" . Làm quốc thuật trong giang hồ xuất hiện "Tay không bắt đạn" "Thần chưởng trên trời rơi xuống" . Làm võ hiệp trong giang hồ xuất hiện "Sắc quỷ khu Thần" "Tồi thành Bàn Sơn" . Làm mạt pháp thời đại bên trong xuất hiện "Thiên địa linh khí" "Trường sinh vật chất" . . . . Người khác luy