Loạn Thế Cuồng Đao

Kiếm Tiên Ở Đây

Tên Truyện: Kiếm Tiên Ở Đây
Mô Tả: Mặt ngoài hắn là một cái Kiếm Tiên. Trên thực tế. . . Hắn là một tên hacker. Chương mở đầu "Thiếu niên, ta là tử thần, vừa rồi băng qua đường thời điểm, nhờ có ngươi kéo ta một cái, không phải vậy ta liền bị xe đụng chết rồi." "A? Đại thúc, ngươi. . . Nghiêm túc?" "Nhìn thị lực ta, 24K thuần nghiêm túc." "Có thể ngươi rõ ràng là đang vũ nhục trí thông minh của ta, Tử thần cũ