Long Vương Ngạo Kiều Thường Ngày

Tên Truyện: Long Vương Ngạo Kiều Thường Ngày
Mô Tả: Ta là Long, ta kiêu ngạo sao? Là, ta kiêu ngạo. Đây là dị tinh Long Tộc trên địa cầu sinh hoạt ngạo kiều thường ngày.