Lam Hắc Mặc Sắc

Duy Ta Chính Tà Chi Lộ

Tên Truyện: Duy Ta Chính Tà Chi Lộ
Mô Tả: PS: TRUYỆN NÀY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA TÁC NÊN CÓ CHÚT SAI SÓT MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Lâm Mạch thân mang hệ thống trùng sinh đến võ lâm thịnh thế, không chỉ có thông qua nhiệm vụ có thể tập được kiếp trước tiểu thuyết truyền hình điện ảnh trò chơi biết võ học nhân vật các loại Thần công . Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong 4 đầu lông mày Lục Tiểu Phụng . Thiên Hạ Đệ Nhất b