Lạc Thành Đông

Lăng Thiên Độc Tôn

Tên Truyện: Lăng Thiên Độc Tôn
Mô Tả: Đến Thái Cổ chí bảo, nghịch thiên quật khởi. Cửu thiên thập địa, ai dám không xưng một tiếng: "Đại Đế Tôn! Lạc Thành Đông sách mới.