Kim Thiên Hữu Lôi Trận Vũ

Trong Đội Mạnh Nhất Đều Sẽ Chết

Tên Truyện: Trong Đội Mạnh Nhất Đều Sẽ Chết
Mô Tả: Âu Dương Lục chỗ mạo hiểm tiểu đội, bị hạ xuống cực kỳ quỷ dị trớ chú. Bên ngoài người mạnh nhất bởi vì các loại nguyên nhân tuần tự bỏ mình. Âu Dương Lục vốn định cẩu đến thiên hoang địa lão. Có thể đội viên cũ một cái tiếp theo một cái chết đi. Mắt thấy mình sắp bị động trở thành trong đội ngũ người mạnh nhất. Âu Dương Lục đành phải cẩu ra đặc sắ