Bất Nhất Dạng Đích Ác Ma Nhân Sinh

Tên Truyện: Bất Nhất Dạng Đích Ác Ma Nhân Sinh
Mô Tả: Mở ra trọng sinh nhân sinh hệ thống trò chơi. Trọng sinh nhân vật: Thái giám Vương Trọng. Nhiệm vụ mục tiêu: Được người kính ngưỡng. Vương Trọng: Quá đơn giản. “Đinh!” “Thành công giải tỏa mới trọng sinh nhân vật: Tú tài Vương Nhị Bình.” “Nhiệm vụ mục tiêu: Để nàng dâu nhìn xem sự lợi hại của ta, kính nể ta.” Vương Trọng: Là họa thì tránh không khỏi, cưới liền cưới