Khô Lâu Tinh Linh

Ngự Cửu Thiên

Tên Truyện: Ngự Cửu Thiên
Mô Tả: Vương Phong sáng tạo ra một trò chơi "Ngự Cửu Thiên", tại sắp công thành danh toại, đi hướng nhân sinh đỉnh phong thời điểm, xuyên qua đã đến "Cửu Thiên thế giới" . Thế nhưng là xuyên qua thiết yếu hệ thống phụ trợ đâu? Không phải cao phú soái thì cũng thôi đi, dù sao anh em nhà họ Vương là một cái người có tài hoa, nhưng, địa lao có roi da nhỏ bắt đầu là cái quỷ gì? Không hack, không