Huyễn Mộng Liệp Nhân

Tai Ách Thu Dung Sở

Tên Truyện: Tai Ách Thu Dung Sở
Mô Tả: Phổ thông lại lại không quá phổ thông thám tử Ôn Văn, theo tinh thần bệnh viện sau khi tỉnh lại, phát xuất hiện tay phải của mình liên thông một cái tên là 'Tai Ách Thu Dung Sở' thần bí không gian, mà hắn có thể thu hoạch được bị giam giữ ở trong không gian này quái vật năng lực! Bắt quỷ hút máu, thu hoạch được cường hoành thân thể; Bắt quỷ hồn, có thể ẩn thân xuyên tường; Bắt h