Khắc Kim Ma Chủ

Tên Truyện: Khắc Kim Ma Chủ
Mô Tả: Kiếp trước, Ngô Hạo vẫn cho là tiền chính là hết thảy. Đợi đến hắn xuyên qua... Hắn mới phát hiện, Xác thực như thế. Đó là cái liên quan tới khắc kim cố sự, giảng thuật một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân khắc kim trở thành Đại Ma Vương truyền thuyết. Khắc kim : hiểu theo kiểu Pay To Win ( Nạp tiền vào game ) Truyện hài, main biết suy nghĩ, đọc khá ổn, nhân v