Hoảng Nhược Thần Hi

Nam Thần Cho Ăn Chỉ Nam

Tên Truyện: Nam Thần Cho Ăn Chỉ Nam
Mô Tả: Triệu gia thái tử gia cầm một bộ điện thoại di động cũ ép tới gần Diệp Phi: “ đây là năm năm trước, ngươi rơi vào ta chỗ ấy, còn nghĩ không nhận nợ? ” Năm năm trước nàng bị mưu hại mang thai, có thể Diệp Phi nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhi tử hắn ba lại là quốc dân cấp nam thần. Cha hèn yếu, mẹ tính toán, tỷ tỷ hãm hại? Này đều không phải là chuyện! Triệu Cố Thâm: “ b