Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A

Tên Truyện: Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Mô Tả: Sinh ra bình thường Trần Phong, với trong giấc mộng xuất hiện ở ngàn năm sau khi, gặp được nhân loại tận thế. Từ hủy diệt hết thảy trong ác mộng tỉnh lại, trở lại thực tế, hết thảy y nguyên. Trần Phong, một cái dùng tính mạng xuyên toa thời không công nhân bốc vác. Từ chuyên chở ca khúc, điện ảnh, đủ loại văn ngu tác phẩm đến chuyên chở đủ loại tương lai khoa học kỹ thuật