Ta Có Cái Màn Hình Độ Thuần Thục

Tên Truyện: Ta Có Cái Màn Hình Độ Thuần Thục
Mô Tả: Ba năm lại ba năm, thời gian ba năm người khác người xuyên việt đã sớm Xưng Hoàng xưng đế, trở thành lão đại bên trong lão đại. Nhưng mà, Xuyên việt ba năm Trương Thanh Nguyên, vẫn chỉ là Vân Thủy Tông mấy vạn ngoại môn đệ tử một người trong đó nhỏ trong suốt. Tu tiên từ từ , ngón tay vàng ko bug