Hàn Gia Lão Đại

Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y

Tên Truyện: Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y
Mô Tả: Một cái bị gia tộc từ bỏ phế vật, mang theo một thân kinh người y thuật trở về đô thị. Bản muốn điệu thấp, lại bởi vì một trận ngoài ý muốn quấn vào vô biên sóng to. Một cây kim châm, có thể cứu người trong thiên hạ. Một cây ngân châm, có thể giết hết thảy địch. Nghịch thiên y đạo, kinh thế chiến võ, để lộ một cái không giống thế giới.