Hắc Bạch Visored

Pokemon: Hoàn Mỹ Bắt Đầu

Tên Truyện: Pokemon: Hoàn Mỹ Bắt Đầu
Mô Tả: 【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp hợp đồng tác phẩm: Pokemon: Hoàn mỹ bắt đầu 】 trọng sinh, hơn nữa sau khi sống lại vẫn là Ash? Cùng nguyên tác thế giới bất đồng chính là lữ hành thời gian là 15 tuổi? Xem ra có thể bắt đầu chính mình thao tác! Đây là một vị lữ hành trước mà bắt đầu kiếm tiền Ash, đây là vì lữ hành trước mà bắt đầu huấn luyện Pokemon Ash, khi hắn xuất phát thờ