Bạch Cốt Đại Thánh

Tên Truyện: Bạch Cốt Đại Thánh
Mô Tả: ????Tấn An một người chạy tới du lịch tự túc chúng thần hương danh xưng núi Côn Luân. Làm từ rách nát bên trong mở mắt tỉnh lại nhìn trước mắt thế giới. Thương hải tang điền, trời tím khô kiệt. Ps: Đã kịp tác! ------------------- "Đã có 2 vạn quân đặt trước tác phẩm « Nơi này có yêu khí » " ------------------- ???? Ủng hộ để ta có động lực cv nhé! ???? * Các bạn ủng hộ bằng 3