Giang Hồ Tái Kiến

Ta Là Cường Nhị Đại

Tên Truyện: Ta Là Cường Nhị Đại
Mô Tả: Cha ta là truyền kỳ. Cha ta là truyền kỳ tông chủ. Cha ta uy chấn tứ hải, khinh thường hoàn vũ. Ta. Cường nhị đại. Thu tiền! “Ai, ta không muốn dựa vào cha, ta muốn dựa vào ta chính mình!”

Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Tên Truyện: Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông
Mô Tả: Đây là một cái vô địch tông môn, đây là một cái Vạn Cổ tông môn mạnh nhất! Mạnh nhất Thần Côn Trần Hi xuyên việt dị thế đại lục, đạt được nghịch thiên hệ thống. Ngươi nói ngươi là Thiên Huyền Thánh Tôn? Cũng tạm được làm cái đệ tử tạp dịch đi. Hoàng Tuyền Đại Đế? Còn ngủ ngáy, sau này ngươi liền phụ trách dọn dẹp hầm cầu đi. Cửu thiên đệ nhất Nữ Đế? Hoang C