Gạo kê một chén

Tiên Mệnh Trường Sinh

Tên Truyện: Tiên Mệnh Trường Sinh
Mô Tả: Mênh mông đại lục, có một chỗ thần bí nơi, xưng là “Sinh tử tế đàn.” Nhưng có tiến vào giả, đương vì cửu tử nhất sinh! Người chết chôn cốt hôn mê; người sống bình bộ thanh vân, hô mưa gọi gió. Nhiên như thế hung hiểm hoàn cảnh, mỗi phùng tế đàn mở ra, linh thú yêu ma chờ các đại tộc đàn anh hùng các thiếu niên, bằng vào các màu kỳ quái kỳ dị mệnh cách, như cũ xu chi nếu vụ