♎๖ۣۜ42 ❦_❦™

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Tên Truyện: Gamer Xưng Bá Dị Giới
Mô Tả: Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta vài trăm viên Cửu Chuyển Kim Đan cắn chơi. Hệ thống: Có tiền thì quay lại. ... Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy chục cây thần binh đi đập người coi. Hệ thống: Có tiền thì quay lại. ... Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy trăm môn Thiên Cấp Võ Kỹ để ta đi đánh người nào. Hệ thống: Có tiền thì quay lại. ... Phạm Thiên: Hệ thống... Hệ thống: Không có tiề