Này hôn ta ly định rồi

Tên Truyện: Này hôn ta ly định rồi
Mô Tả: Hán Việt: Giá hôn ngã ly định liễuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cửVăn án: “Ta thư phòng ngươi không thể tiến, bởi vì có tư liệu.” “Ta ở thư phòng thời điểm ngươi không thể quấy rầy, bởi vì ta ở công tác.” “Ta công tác thời điểm ngươi không thể tới thăm ban, bởi vì ta muốn công tác, không có thời