Duy Dịch Vĩnh Hằng

Nghịch Thiên Đan Đế

Tên Truyện: Nghịch Thiên Đan Đế
Mô Tả: Nhất kiếm phá thương khung, nhất kiếm vũ trường không. Người đứng giữa thiên địa, không phục ta liền làm! Duy Dịch Vĩnh Hằng sách mới, cùng tác Ngạo Thiên Thánh Đế. ✯ Cvt by KOL.