Vô Địch Thiên Hạ Từ Thêm Điểm Bắt Đầu

Tên Truyện: Vô Địch Thiên Hạ Từ Thêm Điểm Bắt Đầu
Mô Tả: Cát Thiên tới đến Dị Giới, trở thành một tên quang vinh Tiểu Bộ Khoái, có thể nhiệm vụ lại không phải bắt người, mà là cùng Yêu Ma làm đấu tranh. Thân là người bình thường Cát Thiên bắt đầu chỉ sợ chính mình mới vừa xuyên qua đến liền đi đời nhà ma . Mà khi hắn kích hoạt Hệ Thống sau, chỉ muốn nói: Đối với Yêu Ma nên chém tận giết tuyệt, khà khà, Lão Tử vô địch thiên