Du Phương Lão Đạo

Vui Chơi Giải Trí Theo Tống Nghệ Bắt Đầu

Tên Truyện: Vui Chơi Giải Trí Theo Tống Nghệ Bắt Đầu
Mô Tả: Sống lại một đời, Phương Cảnh không nghĩ tới chính mình sẽ được tuyển chọn tham gia Biến Hình Ký, cái kia bị quảng đại dân mạng xưng là người giàu có trò chơi, người nghèo lại thật sự tiết mục, trọng điểm là chính mình cư nhiên là nghèo một phương. . .