Du Bạo Hương Cô

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Tên Truyện: Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Mô Tả: Người khác về hưu, nuôi cháu giữ trẻ quảng trường vũ. Bùi Diệp về hưu, khắc kim nuôi tể giả người giấy (*). Khắc kim trước đó: Rác rưởi trò chơi, lừa gạt khắc cũng không để tâm. Khắc kim về sau: Thật là thơm! Ta không chỉ có thể khắc ta còn có thể lá gan! Nuôi giả người giấy loại chuyện này đâu, nó là có thể đào dã tình thao, phong phú sau khi về hưu buồn tẻ nhân sinh, dưỡ