Đông Thiên Không Lạnh

Ngã Vi Thiên Đế Triệu Hoán Quần Hùng

Tên Truyện: Ngã Vi Thiên Đế Triệu Hoán Quần Hùng
Mô Tả: Viễn Cổ yêu đình, mười hai Tổ Vu, Hồng Hoang đại thần lộn xộn ra, cuốn khắp thiên hạ. "Thiên cổ nhân kiệt, vạn cổ thần ma, đều sớm đã chuyển thế tại phương thế giới này?" "Ta có khả năng điều động chuyển thế nhân kiệt, Thần Ma hiệu lực?" Lý Tử Lương ngẩn người, tay trái cầm Cửu Xỉ đinh ba chải đầu, tay phải cầm Kim Cô bổng xỉa răng, hồ nghi nói: "Ngươi nói đều là