Đông Nam Tục Nhân

Sư Thúc Vạn Vạn Tuế

Tên Truyện: Sư Thúc Vạn Vạn Tuế
Mô Tả: Hạo Thiên Tông nhất đại đệ tử, Hạo Thiên Tông khai sơn tổ sư "Huynh trưởng", Hạo Thiên Tông tất cả mọi người sư thúc, sống vạn năm lão quái vật, mạnh nhất trong lịch sử Luyện Khí Kỳ, soái ra chân trời đệ nhất mỹ nam tử . Tô Phàm, rốt cục xuất quan . Làm một Luyện Khí Kỳ tựu muốn độ kiếp kinh thế thiên tài, vì có thể vượt qua chính mình lần thứ mười hai lôi kiếp, Tô Phà