Đô Thị Cơ Trưởng

Bắt Đầu Làm Bộ Cao Phú Soái

Tên Truyện: Bắt Đầu Làm Bộ Cao Phú Soái
Mô Tả: Tốt nghiệp cơm chia tay ngày đó. Chu Xuyên đang đuổi lấy qua tụ hội trên đường bị một cỗ nữ tài xế mở Rolls-Royce Phantom đụng. Mỹ nữ tài xế người cũng rất tốt, đem hắn đưa đến nhà hàng. Ai biết lúc xuống xe thế mà bị hoa khôi thấy được, thế là Chu Xuyên chính là bị ép trở thành một cái cao phú soái... Chu Xuyên: Thật, ta chính là một người trong thôn, Thiên Hà CBD trung tâm cái