Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Tên Truyện: Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút
Mô Tả: Nàng nguyên lai là cái nữ phối, mỗi lần kết cục đều rất thảm. Về sau mới tỉnh ngộ, khóa lại nàng hoang dại hệ thống là cái thiểu năng, không cho tân thủ lễ bao, không cho lão thủ gói quà, hoàn thành nhiệm vụ còn không có ban thưởng, nàng quyết định mặc kệ. Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ. Đường Quả: Nằm mơ. Hệ thống: Túc chủ, van c