Điều hòa không lạnh

Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu

Tên Truyện: Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu
Mô Tả: Mạt thế bắt đầu, một tên béo, mang theo một con cẩu, một cái loli, bắt đầu rồi bọn họ lưu lạc chi lữ! TRUYỆN HAY: ✯ Võ Thần Thánh Đế (Huyền Ảo - Hậu Cung - 1600 chương) ✯ Đại Lãnh Chúa (Huyền Ảo - Xây Dựng Thế Lực- 700 chương) ✯ Nhất Phẩm Tu Tiên (Tiên Hiệp - Hài Hước - 700 Chương) ✯ Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên (Đô Thị - Tiên Hiệp - 500 chương) ✯ Cái Này Tu Sĩ Thật Sự Không Gi