Thích Cậu Tớ Quyết Định

Tên Truyện: Thích Cậu Tớ Quyết Định
Mô Tả: Lâm Vy: Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Giang Túc: Tớ không giống cậu. Giang Túc: Ngoài việc muốn vào Thanh Hoa, tớ còn muốn... Cậu. ... Thề phải lên Thanh Hoa học bá nữ chính vs ngụy học bá thật bướng bỉnh nam chính ... Người như ta không đáng giá cậu thích. Thích cậu, tớ quyết định. ... (Vô luận quá khứ bao nhiêu năm, Giang Túc cùng Lâm Vy cũng sẽ không quên kia một ngày, đó là ngày đầu tiên h