Diệp Hận Thủy

Từ Linh Khí Khôi Phục Đến Mạt Pháp Thời Đại

Tên Truyện: Từ Linh Khí Khôi Phục Đến Mạt Pháp Thời Đại
Mô Tả: Thân ở linh khí khôi phục võ đạo thời đại, lại có được đi hướng tu tiên thế giới năng lực! Khổ vì không có tập võ tư chất Phương Chính biểu thị... Không luyện võ. Ta tu tiên! ! ! Cái gì? Tu tiên thế giới đã gần đến mạt pháp, linh khí khan hiếm? Thiên tài địa bảo thiếu thốn? Có thể tự nhiên xuyên qua lưỡng giới Phương Chính biểu thị, chúng ta cái này mọi ngóc ngách xấp vừa