Mị Sắc Thiên Hương

Tên Truyện: Mị Sắc Thiên Hương
Mô Tả: An Nhược biết, cái kia che giấu tung tích đến cùng cha kết giao nam nhân, nhưng thật ra là tay cầm trọng binh, uy chấn triều đình Trấn Bắc vương Độc Cô Hành. Còn biết, hắn mấy năm sau sẽ huyết tẩy tiền triều, đăng cơ xưng đế. Chỉ vì đời trước, nàng từng biến thành nữ nhân của hắn, độc thừa ân trạch, hàng đêm lưu luyến. Một thế này, nhìn qua hắn từng bước tới gần ý cười