Dịch Thương Thu Giả

Đô Thị Biến Hình Druid

Tên Truyện: Đô Thị Biến Hình Druid
Mô Tả: Đô Thị Đích Biến Hình Đức Lỗ Y - Đô Thị Biến Hình Druid. Tươi đẹp sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, đan chéo bóng cây ở trên địa phác họa ra rõ ràng dấu vết, một cái mèo cam đang lười biếng nằm ở nơi đó. Mấy cái học sinh nữ đi qua, có người xoay người nín thở chuẩn bị triệt một sóng đường này bên cạnh mèo cam, Lại bị kia linh mẫn địa tháo chạy mở... Nghe học sinh nữ nh