Đệ Nhất Thần

Vạn Giới Võ Đế

Tên Truyện: Vạn Giới Võ Đế
Mô Tả: Thiếu niên mang huyết cừu, một buổi sáng nghịch thiên quật khởi! Tung hoành vạn giới duy võ, hỏi Thiên ai dám là địch? Ta gọi Mục Thiên, Vạn Thiên Chi Giới, ta vì Võ Đế! Ta đứng thẳng chỗ, thiên địa cúi đầu, Thần Ma lui tránh! -Cảnh giới: Thông Mạch, Thông Nguyên, Thông Thần... Đệ Nhất Thần sách mới, cùng tác Vạn Cổ Thiên Đế.