Đại Uy Thiên Long

Bần Tăng Pháp Hải , Phật Môn Thế Tôn

Tên Truyện: Bần Tăng Pháp Hải , Phật Môn Thế Tôn
Mô Tả: 【 phi lư tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Bần tăng Pháp Hải, Phật Môn thế tôn 】 Trùng sinh thần thoại thế giới, trở thành Kim Sơn tự Pháp Hải. Thiên chi tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, bất luận cái gì thần thông phép thuật, đều có thể trong nháy mắt nắm giữ, tự động viên mãn. Mở ngũ nhãn, ngộ sáu thần thông. La Hán Kim Thân: Bất động như núi, ** nhân gia