Đại Tiểu Trư Đề Tử

Trạch Ở Chư Thiên Thế Giới

Tên Truyện: Trạch Ở Chư Thiên Thế Giới
Mô Tả: Còn sống ý nghĩa là gì đó? Diệp Tiên không biết, cũng không muốn biết. Tóm lại, hắn liền muốn còn sống. Ăn cơm, nhìn trời, đi ngủ, tu luyện, nhìn như lặp lại cuộc sống nhàm chán, hắn chính là còn chưa đủ. Không có hệ thống, không có nhiệm vụ, chư thiên vạn giới, cái này đến cái khác sượt qua người, dạo bước dòng sông thời gian, Diệp Tiên cứ như vậy vui vẻ còn sống.