Ta Theo Cấm Địa Tới

Tên Truyện: Ta Theo Cấm Địa Tới
Mô Tả: 【 "2020 huyền huyễn vương" chủ đề yêu cầu viết bài 】 dự thi tác phẩm . Xuyên qua mà đến Cố Trường Thiên tỉnh, lại bị kẹt ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương. Phát hiện nơi này là Tu Tiên giới, nhưng không có hệ thống, cũng không thể tu luyện hắn. . . Bỗng nhiên rất tưởng niệm quê quán. Bị vây không biết bao nhiêu năm, Cố Trường Thiên cuối cùng ra tới. Hắn dần