Dạ Nam Thính Phong

Từ Hokage Bắt Đầu Chưởng Khống Thời Gian

Tên Truyện: Từ Hokage Bắt Đầu Chưởng Khống Thời Gian
Mô Tả: Xuyên việt đến Hokage thế giới, trở thành copy ninja Kakashi huynh trưởng Hatake Kiyoru, phát hiện mình trong đầu nhiều hơn một cái hư ảo đồng hồ Zafkiel. 12 cái thời khắc. 12 loại khác biệt thời gian hệ năng lực! "Hokage thế giới nhẫn thuật tổng cộng 8 chủng loại, theo thứ tự là phong lôi thủy hỏa thổ, Âm Dương độn thuật, cùng với bao hàm Phi Lôi Thần, thông linh thuật ở bên trong không