Vô Hạn Địa Cầu Vệ Sĩ

Tên Truyện: Vô Hạn Địa Cầu Vệ Sĩ
Mô Tả: Người ngoài hành tinh luôn nghĩ xâm lược Địa Cầu? Đi qua ta cho phép sao? Men in Black bên trong, hắn là F thám viên. Transformers bên trong, hắn là điên cuồng người điều khiển. Avengers bên trong, hắn là có thể cùng Hulk vật cổ tay siêu nhân. . . Quyển sách lại tên « giết chết người ngoài hành tinh », « địa cầu là địa bàn của ta » ------------------ Thế giới: 1. Men in Black 2. Pacific Rim+Edge of