Đưa Quân Nhập La Duy

Tên Truyện: Đưa Quân Nhập La Duy
Mô Tả: Ma đạo đại lão Mục Tuyết, độ kiếp thất bại bị thiên lôi đánh chết. Sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình trùng sinh thành chính đạo đệ tử. Chính đạo các sư huynh không được đánh đứa nhỏ, các sư tỷ cũng không tại trong thức ăn hạ độc, sư phụ thật đúng là chịu dạy bảo đồ đệ. Mục Tuyết lệ rơi đầy mặt, quyết định cải tà quy chính nhất tâm hướng đạo. Sư tỷ: “Ngư