Cực Địa Phong Nhận

Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

Tên Truyện: Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế
Mô Tả: Hắc ám bao phủ chân trời, tàn khốc thời đại hạ xuống, đời người có quá nhiều tiếc nuối. Diệp Tinh trở lại 10 năm trước, trở lại hắc ám ngày tận thế phủ xuống 2 năm trước, hết thảy đều có lần nữa thay đổi cơ hội!