Công Tử Vô Tranh

Thần Quân Có Cái Tiểu Sư Muội

Tên Truyện: Thần Quân Có Cái Tiểu Sư Muội
Mô Tả: Thế kỷ 21 không cưới tộc Mộc Chỉ Phù một khi mộng tỉnh, phát hiện mình biến thành Phù Vân đại lục Tây Sở Cửu công chúa Hiên Viên Dao. Cửu công chúa lấy chồng ở xa đại lương hòa thân, lại bị vị hôn phu thiết kế, nói xấu nàng cùng Tĩnh Vương cấu kết. Một trận đại hỏa, thiêu hủy toàn bộ tây uyển, nhưng không ai biết rõ nàng trở về từ cõi chết. Nửa tháng sau, nàng trải qua