Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng

Tên Truyện: Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng
Mô Tả: Siêu Thần Sủng Thú Điếm - Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng. Vạn vật đều có thể bồi dưỡng, hết thảy đều là sủng vật! Tại Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng bên trong... Có một đao chém giết Hoàng Kim Cự Long siêu cấp tiểu khô lâu, Có người nghi ngờ thập đại sủng thú bí kỹ canh cổng chó vườn, Càng có tự xưng là Thần... Tác Giả Định Nghĩa: Xấu bụng; Hệ Thống; Vị Diện; Trạch Nam