Cật Qua Tử Quần Chúng

Siêu Phàm David

Tên Truyện: Siêu Phàm David
Mô Tả: "Bóng tùy tùng, ngươi xem một chút đây đều là cái gì ?" "Một đống cấp độ nhập môn tri thức quả cầu ánh sáng, ta là đống rác rưởi sao ?" David đối lấy bên thân trôi nổi bóng tùy tùng trách cứ nói. Bóng tùy tùng mặt phồng đỏ bừng, đem từng cái một linh hồn hút vào thân thể, hướng chủ nhân biểu hiện ra chính mình phi thường cố gắng đang làm việc. Bao la bầu trời sao, thần ngư