Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

Tên Truyện: Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần
Mô Tả: 【 vô địch lưu 】 【 mười dặm sườn núi Kiếm Thần 】 【 không rời đầu 】 ... Lý Sở xuyên qua đến mười dặm sườn núi, trở thành một tiểu đạo sĩ. Tại cái này thần quỷ hoành hành, yêu ma tứ ngược thế giới, nhỏ yếu bất lực hắn vốn định tại mười dặm sườn núi sống tạm một thế. Thẳng đến có một ngày, bất đắc dĩ bước vào giang hồ, hắn mới phát hiện... Nguyên