Nhất Kiếm

Tên Truyện: Nhất Kiếm
Mô Tả: Một kiếm chặt đứt hồng trần tình cảm, một kiếm đãng thanh tông môn ân oán Một kiếm đánh tan miếu đường quyền đấu, một kiếm phản chiếu một thân một mình Một kiếm cả đời một bầu rượu, cười nhìn thương sinh người trong thiên hạ Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có kiếm này lưu kỳ danh