Bỉ Ngạn Môn Chủ

Thải Tập Vạn Giới

Tên Truyện: Thải Tập Vạn Giới
Mô Tả: Mang theo trong trò chơi thuật thu nhặt xuyên qua đến Đấu Phá thế giới, bằng vào thuật thu nhặt từng bước một đi đến con đường cường giả, đạp biến từ từ chư thiên.