Bát Nguyệt Phi Ưng

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Tên Truyện: Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành
Mô Tả: Trương Đông Vân xuyên việt rồi, mang theo một cái vô địch thành hệ thống. Thân là thành chủ, bất luận thành chủ bản nhân trước mắt ra sao tu vi, chỉ cần ở vào vô địch thành phạm vi bên trong, chính là vô địch. Bất luận cái gì tồn tại đều không thể tổn thương Trương Đông Vân, mà hắn có thể chúa tể thành nội hết thảy sinh linh sinh tử. Đồng thời, tòa thành này đem không ngừng